2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Veri yönetimi, verileri güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde toplama, saklama ve kullanma uygulamasıdır. Veri yönetiminin amacı, kuruluşa sunulacak avantajı en üst seviyeye çıkaran karar ve önlemleri alabilmeleri için kullanıcılara, kuruluşlara ve bağlantılı şeylere politika ve düzenleme sınırları dahilindeki verilerin kullanımını optimize etmelerine yardımcı olmaktır. Kuruluşlar değer yaratmak için giderek daha fazla maddi olmayan varlıklara yöneldiklerinden, güçlü bir veri yönetimi stratejisi her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.

Bir kuruluştaki dijital verileri yönetmek; çok çeşitli görev, politika, prosedür ve uygulamaları içerir. Veri yönetimi, aşağıdakilerin nasıl yapılacağı gibi faktörleri de içine alan geniş kapsamlı bir iştir:

  • Çeşitli bir veri katmanı genelinde verileri oluşturmak, güncelleştirmek ve verilere erişmek
  • Verileri birden fazla bulut ortamında ve şirket içinde depolamak
  • Yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma olanağı sağlamak
  • Verileri artan çeşitlilikte uygulama yazılımlarında, analitiklerde ve algoritmalarda kullanmak
  • Veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak
  • Verileri saklama planları ve uyumluluk gereklilikleri uyarınca arşivlemek ve imha etmek

Resmi bir veri yönetimi stratejisi; kullanıcı ve yöneticilerin faaliyetlerini, veri yönetimi teknolojilerinin özelliklerini, düzenleme gerekliliklerinin taleplerini ve kuruluşun verilerinden değer elde etme gereksinimlerini ele alır.